טרם בטיחות וגהות בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08-9420666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בלוג

דגשים בנהלי בטיחות וגהות בעבודה

הנושא של בטיחות וגהות בעבודה מתעדכן לעיתים קרובות לאור הוראות ותקנות החוק. בנוסף, כדאי לבעלי חברות וארגונים להכיר את ההנחיות על מנת למנוע מצב שבו הם יהיו חשופים לסנקציות