עניין הבטיחות חשוב מאוד לגופי המדינה ולציבור. על מנת לשמור על הבטיחות, נעשים כל הזמן מאמצים להכשרת אנשי מקצוע רלוונטיים. במסגרת הכשרת אנשי המקצוע, בודקים למשל איזה סוג של יועצים יכולים לספק עבור כל חברה או ארגון את הנחיות הבטיחות הרלוונטיות עבורה. בנוסף, יש צורך בהכשרת אנשי מקצוע שכפופים להוראות החוק ומעודכנים בתקנות.

עם זאת, קיימים גם הבדלים בין האופן שבו החוק או התקנות מגדירים את אנשי המקצוע בתחום הבטיחות. כאן ההבדל העיקרי הוא בין יועץ בטיחות, ממונה בטיחות, נאמן בטיחות או חברי ועדות בטיחות. מצד שני, רצוי שיועץ בטיחות למשל יהיה לכל הפחות בתואר "ממונה על בטיחות" כפי שמוגדר בחוק – או לחילופין בעל השכלה בתחום ההנדסה.

מה עושה יועץ בטיחות?

תחומי הפעילות של יועץ בטיחות נקבעים לפי צרכי הלקוחות והוראות החוק. ברוב המקרים, האחריות של היועץ חלה על התחומים הבאים:

א. הקמה וארגון מערך בטיחות - יועץ בטיחות מוסמך להקים ולארגן את מערך הבטיחות הרלוונטי עבור הארגון. במסגרת הקמה וארגון של מערך בטיחות, היועץ הוא זה שנצמד להוראות החוק ומעדכן את המומחים לגביהן.

ב. הכנת תכנית לניהול הבטיחות – ההיבט הפרקטי בתפקידו של היועץ בא לידי ביטוי בהכנת תכנית לניהול הבטיחות. לאחר שהיועץ מכין תכנית לניהול הבטיחות, עליו לעדכן את העובדים לגביה ולדאוג שגם הממונים ישתפו פעולה.

ג. ניטור סביבתי של איומים וסיכונים – ברמה היום יומית, האחריות של יועץ בטיחות היא על ניטור סביבתי של איומים וסיכונים. זה אומר שצריך לפנות אל היועץ אם רוצים לזהות מוקדם זיהומים פיזיקליים וגם אם מבצעים מעקב דומה אחר זיהומים כימיים. מעבר לכך, הניטור הסביבתי כולל בדרך כלל הדרכות לעובדים ולמנהלים ומדי פעם גם הדרכת ריענון מלגזנים ועגורנאים.

איך כותבים נהלי בטיחות?

ההסמכה המוקדמת והניסיון של יועץ בטיחות מאפשרים לו להביא לידי ביטוי את היכולות השונות גם במהלך כתיבת נהלי בטיחות. כאשר היועץ כותב את נהלי הבטיחות, הוא למעשה תורם באופן פרקטי להתנהלות של הארגון וליכולת שלו להיערך מראש לשלל סוגי איומים שונים.

מעבר לכך, יש כיום דרישה רבה להעסקת יועץ בטיחות עבור המלצות בנושא הנגישות. בגלל שארגונים וחברות מחויבים על פי חוק לדאוג לכללי הנגישות, יש צורך באיש מקצוע שיודע כיצד לנסח ולהגדיר אותן.

בסופו של דבר, היכרות עם תחומי הפעילות של יועץ בטיחות היא דרך טובה להתגונן מפני איומים שונים. במקביל, זהו גם פתרון עבור מי ששוקל לעבוד בתור יועץ ולהציע את שירותיו כשכיר או כעצמאי, בעל חברה וכו'.